top of page
  • Εικόνα συγγραφέα.

Τα τρία θηρία της Αποκάλυψης: Η ανίερη Τριάδα

27.12.2014

Του Ησαΐα Κωνσταντινίδη


“καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν”.

(Αποκάλυψις του Ιωάννου, κεφ. ιβ΄, 3-4)


“καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην”.

(Αποκάλυψις του Ιωάννου, κεφ. ιγ΄, 1-2)


 “καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον”.

(Αποκάλυψις του Ιωάννου, κεφ. ιγ΄, 11-12)


Είναι γνωστό ότι το ιερό και θεόπνευστο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννη είναι “βιβλίον κατεσφραγισμένον σφραγίσιν επτά”, όπως ρητώς αναγράφεται στο τελευταίο αυτό κείμενο της Αγίας Γραφής στο κεφάλαιο ε΄, χωρίο 1. Κατά συνέπεια, εφόσον έτσι έκρινε ο ίδιος ο Κύριος για πολύ σοβαρούς λόγους που ασφαλώς αδυνατούμε να γνωρίζουμε, το περιεχόμενο του εν λόγω ιερού βιβλίου είναι δυσνόητο και η ερμηνεία του φοβερά δύσκολη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην έρευνά μας, πάντοτε μέσα στα επίσημα εκκλησιαστικά πλαίσια, διότι ορισμένοι αιρετικοί έχουν κατά καιρούς προβεί σε παρερμηνείες και διαστρεβλώσεις του θεοπνεύστου ετούτου κειμένου (π.χ. ορίζοντας χρονολογίες εμφάνισης του Αντιχρίστου ή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού κτλ.!)...

Σχετικά με το θέμα των τριών θηρίων που είδε στο όραμά του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και κατέγραψε στην Αποκάλυψη, έχουν τεθεί από πιστούς πολλές και εύλογες απορίες. Μας ζητήθηκε λοιπόν από αγαπητούς φίλους αναγνώστες μας να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στα εν λόγω τρία θηρία: ποια είναι, τι ρόλο παίζει το καθένα εξ αυτών, κάποιες εξηγήσεις περί του ρόλου τους κτλ. Θα προσπαθήσουμε στο παρόν κείμενο να δώσουμε κάποιες χρήσιμες, νομίζουμε, πληροφορίες σχετικά με το όλο κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Το πρώτο θηρίο, που ο Ιωάννης αποκαλεί ως “δράκων πυρρός μέγας”, είναι εμφανές ότι είναι ο ίδιος ο Διάβολος! Δράκοντας, που παραπέμπει σε μια περίοδο του πλανήτη όπου τον άνθρωπο βασάνιζαν φρικτά τα κακά αυτά όντα και ακόμη και σήμερα στις λαϊκές δοξασίες ανά τον κόσμο (όπως ακόμη και στα παιδικά παραμύθια κτλ.) η μορφή του δράκοντος έχει μία αρνητική χροιά και πάντοτε απεικονίζεται με αποκρουστική όψη... Ο συγκεκριμένος δράκων-Σατανάς χαρακτηρίζεται από τον Άγιο ως πυροκόκκινος (χρώμα της κολάσεως και του πυρήνα στο εσωτερικό της Γης), μεγάλος και ότι έχει εξουσία επί του ενός τρίτου των αστέρων: ως εκπεσών Εωσφόρος θεωρείται από τη θρησκευτική μας παράδοση ότι παρέσυρε μαζί του στον Άδη, μέσω της ανταρσίας του, το 1/3 των αγγέλων!

Αυτός ο δράκων, ο Σατανάς, εξουσιάζει τα άλλα δύο θηρία, τα οποία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αποκαλεί ως “πρώτο” και “δεύτερο” θηρίο. Το πρώτο θηρίο μοιάζει εξωτερικά με τον δράκοντα: είναι το θηρίο, το οποίο η χριστιανική παράδοση (και όχι μόνο) αποκάλεσε ως Αντίχριστο. Πάντως η λέξη αυτή (Αντίχριστος) δεν καταγράφεται πουθενά μέσα στο κείμενο της Αποκαλύψεως του Ιωάννη! Πρόκειται για μεταγενέστερη ονομασία, όπου Αντίχριστος σημαίνει “αντί του Χριστού”, δηλ. ο ενάντιος ή ο αντικαταστάτης. Το δεύτερο θηρίο, που υπηρετεί τον επίγειο ρόλο του πρώτου, η χριστιανική παράδοση χαρακτήρισε επίσης αργότερα ως Ψευδοπροφήτη. Είναι εκείνο το πρόσωπο που θα παραπλανήσει και θα ξεγελάσει τους πιστούς, παρασύροντάς τους στην αιώνια κόλαση και τη “γέενα του πυρός”!...

Στην πραγματικότητα εδώ έχουμε να κάνουμε με την πλήρη διαστρέβλωση και αντιστροφή της Αγίας Τριάδας! Ενώ η Αγία Τριάδα είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, η Ανίερη Τριάδα είναι αντιστοίχως Σατανάς, Αντίχριστος και Ψευδοπροφήτης... Αυτό ακριβώς συμβολίζουν τα τρία αυτά θηρία, που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψή του. Μάλιστα, σύμφωνα με μία “τραβηγμένη” θεωρία, οι δύο αυτές Τριάδες (Ιερή και Ανίερη) εμπλέκονται στο σύμβολο του εβραϊσμού, το γνωστό εξάκτινο αστέρι ή άστρο του Δαβίδ-”εξάλφα”: το τρίγωνο που έχει την κορυφή του προς τα άνω είναι η Αγία Τριάδα, ενώ το αντίθετό του, με την κορυφή προς τα κάτω, είναι η σατανική Τριάδα (που μυστικιστικά, με όρους Απόκρυφης Γεωπολιτικής, καλείται με τη σλαβική λέξη “Τρόικα”...).

Ιδού τι γράφει σχετικά ο αρχιμ. Γεώργιος Ι. Δημόπουλος στη μελέτη του “Η Δευτέρα Παρουσία και ο Αντίχριστος”: “Εις τον πόλεμον αυτόν κατά του Κυρίου ο “δράκων”-σατανάς χρησιμοποιεί δύο φοβερά όργανα, που η Αποκάλυψις τα ονομάζει θηρία. Είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Και το μεν θηρίον-Αντίχριστος είναι έμβλημα της αντιχρίστου ισχυροτάτης επιγείου δυνάμεως και αντιθέου πολιτικής εξουσίας, που χρησιμεύει σαν όργανον του δράκοντος εις τον αγώνα κατά της βασιλείας του Θεού. Το άλλο θηρίον, που φέρει το όνομα του Ψευδοπροφήτου, έργον έχει να πλανήση τον κόσμον και να τον πείση, ότι όχι το “Αρνίον” - ο Χριστός - αλλά ο σατανάς είναι που διδάσκει την αλήθειαν και αυτόν πρέπει οι άνθρωποι να εμπιστευθούν και αυτόν να αναγνωρίσουν θεόν και να τον προσκυνούν”.

Σύμφωνα με την αγαπητή μας φίλη και αδελφή, την Αναστασία Κόνη, δεν αποκλείεται τα τρία αυτά δαιμονικά θηρία να παριστάνουν την τριπλή εξουσία της παγκόσμιας κυβέρνησης υπό τον Αντίχριστο! Δηλ. τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία της πλανητικής τυραννίας που ετοιμάζουν οι σκοτεινοί κύκλοι που βρίσκονται πίσω από τις κυβερνήσεις-μαριονέτες των διαφόρων κρατών, όπως π.χ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Μέρκελ, του Ολάντ κτλ. ή στη δύστυχη Ελλάδα, την οποία κυβερνούν ανθελληνικά-αντίθεα όργανα...

Το θέμα ασφαλώς έχει και άλλες, ευρύτατες και τεράστιες, διαστάσεις. Άλλωστε μορφολογικά τα θηρία παραπέμπουν σε εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης, συγκεκριμένα του προφήτη Δανιήλ, που επίσης είχε χρησιμοποιήσει τη μορφή θηρίων για να συμβολίσει τα μέλλοντα γεγονότα κτλ. Αλλά υπάρχει και ο γνωστός “αριθμός του θηρίου” (χξς΄ ή 666), που κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα είναι ο αριθμός του δευτέρου θηρίου, που υπηρετεί το πρώτο, δηλ. του Ψευδοπροφήτη. Αυτός ο αριθμός θα ενσωματωθεί στον ανθρώπινο οργανισμό, μέσω ηλεκτρονικής υψηλοτάτης νανοτεχνολογίας, και έχει επίσης ιστορική αναφορά. Αντιγράφουμε από το έργο “Αποκάλυψις του Ιωάννου” του γνωστού θεολόγου Νικολάου Π. Βασιλειάδη: “Όταν ο ευαγγελιστής Ιωάννης έγραφε την Αποκάλυψη “το χάραγμα” ή το σημάδεμα ήταν σε ευρύτατη εφαρμογή. Σημάδευαν με το χάραγμα ή τη σφραγίδα, που την απέθεταν με καμένο σίδερο, με πυρακτωμένο όργανο, στο χέρι ή στο μέτωπο, δούλους, δραπέτες, Ρωμαίους στρατιώτες με το σήμα της μονάδας τους”.

Έτσι θα γίνει και τώρα. Με το “σφράγισμα” θα μας σημαδεύουν όπως κάνουν στα... ζώα (!), για να υπηρετήσουμε τον επερχόμενο “Μεσσία”! Πιστοί, γρηγορείτε! “Ο καιρός γαρ εγγύς”...

73 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page